รูปแบบของการปรับและความร้อนของกระจก Honda accord 7

โซ่ของการทำความร้อนและการปรับกระจกใน Honda Accord 2003-2008 ได้รับการคุ้มครองโดยฟิวส์หมายเลข 30 ในกล่องฟิวส์ห้องโดยสารเป็นเวลา 7.5 แอมป์ดังนั้นถ้าคุณไม่มีเครื่องทำความร้อนกระจกเดี่ยวและการปรับเปลี่ยนฟิวส์ไม่สามารถตรวจสอบได้

ชุดสวิตช์มีไฟ LED สองดวงไฟแบ็คไลต์และตัวบ่งชี้การรวมของกระจกความร้อน กระจกแต่ละอันมีมอเตอร์ปรับสองตัวและองค์ประกอบความร้อนหนึ่งตัว