Toyota Verso-S, Ractis схема вентилятора охлаждения радиатора

toyota verso-s, ractis, cooling fan circuit, RDI FAN fuse diagram, cooling fan resistor, FAN NO relay, cooling fan motor, схема вентилятора охлаждения радиатора

предохранитель RDI FAN , Cooling Fan Resistor, FAN NO Relay, Cooling Fan Motor Circuit